web site maker

ICT Performance Improvement

Bouw de Brug tussen Business en IT

360 Consultancy Visie

360 Consultancy helpt organisaties bij vragen over IT ondersteunde Businessprocessen.
ERP, CRM, BI, MES, HRM, PSA etcetera, zijn uitstekende hulpmiddelen om uw bedrijfsprocessen te ondersteunen. De toepassing ervan moet wel goed aansluiten bij wat u nodig heeft, dat heeft aandacht nodig.

Wij zijn voorstanders van een verdere professionalisering van ICT, toenemende mogelijkheden en daarmee complexere scenarios schreeuwen om diepe expertise maar tegelijkertijd vinden wij dat dat niet moet leiden tot een minder slagvaardige dienstverlening of zelfs remmend effect op wat uw business nodig heeft.

Op ons werkterrein, alles tussen visie en systemen, zijn wij de drager van de vlam, wij zorgen dat het proces transparant, vloeiend, lean en doelgericht verloopt. Wij informeren, enthousiasmeren en verbinden alle betrokkenen op een organische wijze. 

Wij geloven in het toepassen van Agile en Lean concepten, "Zelfsturende Teams"  maar met een duidelijk mandaat en een zichtbaar aanwezig management.

360 Consultancy helpt uw management om pragmatisch uw strategische en operationele keuzes te maken.
of het nu gaat om een globale orientatie of een specifiek vraagstuk, onze ervaring staat tot uw beschikking

PRAGMATISCH

<prag·ma·tisch bn, bw gericht op feiten, inspelend op de praktijk; zakelijk>

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal

Watwij voor u doen?De bruggen die wij bouwen

CONCEPTIE

Wij kunnen u helpen bij uw initiele, nog ongestructureerde vraagstukken rond Business software. Een Scan, Analyse, Diagnose, Masterplan. Wij helpen u de kluwen te ontwarren en tot een Actionable Plan te komen.

READINESS

Wanneer u besluit een nieuw systeem te implementeren moet er veel gebeuren. Wij helpen u om goed voorbereid aan dit avontuur te beginnen.

PROJECT COACHING

Er wordt van uw medewerkers en van externen verwacht dat zij zich op elkaar en uw situatie inregelen, dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Niet voor iedereen is het dageljkse kost om zich optimaal in die nieuwe rol te verplaatsen. wij kunnen u helpen om "on-the-job" te coachen op de vereiste attitude en vaardigheden en zo eventuele knelpunten weg te nemen.

PROJECT AUDIT

een ERP project is complex. Wij horen vaak dat het management zich  niet "in Control" voelt naarmate het project verder de organisatie in gaat. een Project Audit van ons onafhankelijke team kan daarbij helpen.

PROJECT MEDIATION 

.Een ERP project wordt gekenmerkt door de betrokkenheid van veel in- en externe partijen met ieder hun eigen, soms tegenstrijdige, belangen. wanneer deze niet tijdelijk en adequaat worden opgelost kunnen conflicten het succes van het project in de weg staan.
Wij kunnen helpen om deze conflicte op te lossen en de relatie weer vruchtbaar te maken.

CONTACT FORM

Bedankt voor uw aanvraag